Är en gunghäst säker?


Det är få leksaker som är så klassiska som hästarna som man kan gunga på. Men är det verkligen säkert för ett litet barn att gunga på en gunghäst, eller borde man undvika att ha den här typen av leksaker? Frågan är relevant men det är också viktigt att inse att leksaker inte är istället för umgänge med vuxna och att man oavsett vad barnet leker med måste hålla uppsyn. Det kan tyckas säkrare med ett spel där barnet sitter snällt i soffan koncentrerad på sin skärm, men då ska man veta att det är bra mycket bättre för barnets fysiska utveckling att gunga på en häst, groda eller lejon, och att utveckla lekar med hjälp av fantasin.

gunghäst

Så fungerar en gunghäst

Den klassiska gunghästmodellen har två medar som hästen står på. De här medarna ser ungefär ut som de som finns på en gungstol eller vagga. När barnet sitter på hästens rygg så är det lätt att få den i gungning genom att luta sig fram och tillbaka. Det här ger känslan av att rida på riktigt och det är något som små barn verkligen tycker om. Om man gungar på för starkt så finns förstås risken för att hästen välter, men det är sällan som barn som är i rätt ålder för gunghäst lyckas med detta. Det är snarare äldre barn som egentligen inte borde leka med leksaken som kan lyckas tippa den i farten så här bör man faktiskt vara noga med att hålla ett öga på vem som leker med hästen och hur.

Det finns gunghästmodeller som har hjul under medarna och dessa är enkla att dra fram över golvet. Med den här modellen så ska man tänka på att barn kan dra omkring med varandra och det kan vara lite farligt om man befinner sig i närheten av trappor eller andra platser där hästen kan tippa och välta.

Rätt modell till rätt ålder

Det är så att man måste tänka på vilken ålder och storlek som gunghästen är utformad för. Om man inte följer instruktionerna så kan gunghästen bli en farlig leksak, men då man använder den på rätt sätt och inte utsätter den för påfrestningar som den inte är gjord för så kan leken fortsätta på ett kontrollerat och säkert sätt. Gunghästarna för små barn är ofta låga och de är inte lätt att tippa så man har allt att vinna på att skaffa rätt modell för barnets ålder.

Säkerhetstänk

Säkerhetstänk är bra och det är inte bara gunghästens utformning vad gäller själva gungandet som spelar roll. Man ska också beakta material. Här kan man säga att trävarianterna är oslagbara då de inte inkluderar material som kan vara farliga och dessutom är så pass stadiga att rida på. Sedan så kan man se en fördel med mjukmodellerna för att de just är så pass mjuka och bekväma att sitta på.